ul. Wojska Polskiego 184C/10
71-256 Szczecin

91 487 88 56
669 303 505
727 404 204

Zapraszamy do kontaktu

Informacje o tym jak przetwarzamy dane

Podanie danych jest dobrowolne a podstawą ich przetwarzania jest zgoda, którą można w każdym momencie wycofać. Dane mogą być udostępnione wyłącznie podmiotom obsługującym A&M Sp. J. lub naszym podwykonawcom. Dane będą przetwarzane przez czas ważności zgody lub do czasu ustania celu dla jakiego zostały zebrane. Przysługuje Panu/i prawo żądania dostępu do Pana/i danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Brak zgody uniemożliwi przedstawienie Panu/i ofert A&M Sp.J. służących np. pozyskaniu potencjalnych klientów. Pozostałe informacje dotyczące przetwarzania danych przez A&M Sp. J. znajdują się na stronie www.a-i-m.pl